Sistema MC Impermeabilització


Els nostres sistemes s’utilitzen en cobertes i terrasses on es necessita solucions d’impermeabilització professional.

Els sistemes d’impermeabilització líquida, a més del Document d’Idoneïtat Tècnica Europeu (DITE), disposen de certificacions específiques en funció dels seus usos previstos, realitzats per diversos laboratoris independents de diferents països.

¿Què és la IMPERMEABILITZACIÓ LÍQUIDA?

Tot i que els sistemes impermeabilitzants líquids a força de poliuretans han estat en el mercat des de fa més de 30 anys, se’ls pot encara considerar productes d’última tecnologia.

Característiques:

Membrana de poliuretà mono component o bicomponent d’aplicació en fred.

Un cop aplicada la membrana polimeritza donant lloc a un revestiment elàstic i continu, en forma d’una capa adherida al suport. S’aconsegueix, d’aquesta manera, una pel·lícula impermeable capaç de garantir l’estanquitat del suport i que absorbeix els moviments del substrat.

Membrana contínua, elàstica, resistent a la intempèrie i d’excel·lent adherència.

El nostre sistema d’impermeabilització líquida s’adapta a moltes situacions i en particular com impermeabilització sota acabats pesats o enrajolats i en cobertes tradicionals i invertides. La impermeabilització pot quedar exposada o ser coberta en funció del tipus de coberta que es tracti, i la càrrega d’ús permesa. En cas de cobrir el producte amb protecció pesada (morter i rajola) es recomana protegir el producte amb Geotèxtil de pes mínim 200 gr./m2.

Usos:

Pot aplicar-se sobre diferents tipus de superfícies (formigó, morter, maó, fibrociment, teules ceràmiques, productes bituminosos, acer, zinc, alumini):

· Balcons, terrasses.

· Banys (dutxes), cuines i interiors de difícil accés.

· Paviments amb trànsit de vianants

· Grades, tribunes, escales.

Sistema MC Impermeabilización
Sistema MC Impermeabilización
Sistema MC Impermeabilización