Tractament de Juntes


Normalment el suport de formigó té juntes de dilatació. Totes les juntes s’han de tractar per evitar danys produïts pels moviments d’elements constructius.

Es realitzarà la neteja i sanejat de totes les juntes i fissures ; posteriorment un aspirat per deixar-les exemptes de pols o partícules mal adherides. Aplicació d’una imprimació d’alta penetració per aconseguir un bon ancoratge. Segellat de la mateixa mitjançant un massilla sintètica , dur-elàstica amb un coeficient d’elasticitat superior al propi paviment per absorbir millor les tensions del suport. *

* Sempre que les tensions no superin el seu propi coeficient d’elasticitat.

Tratamiento de Juntas
Tratamiento de Juntas
Tratamiento de Juntas
Tratamiento de Juntas