Tractament d’entregues


Un cop aplicat un nou paviment el nivell del suport ha augmentat entre 2-5mm. Elements com arquetes, canaletes, etc. deixen de quedar a nivell pel que els ha de tractar per evitar que el graó que s’ha format pugui provocar fissures o trencaments en un futur.Mitjançant una regata perimetral evitarem aquest desnivell, a més de reforçar amb un major gruix el paviment en aquest punt.

Tratamiento de entregas
Tratamiento de entregas