Sistema MC Deformables i Esportius


Els paviments continus a base de resines de poliuretà elàstic, són flexibles, deformables i confortables.

Està confeccionat en diverses capes superposades. L’acabat és llis i pot tenir un tractament antilliscant. Si apliquem una capa base formada per una làmina de gransa de cautxú reciclat d’alta qualitat aglomerada amb resina de poliuretà, proporcionarem una base amortidora per a sistemes de sòls esportius. Aquesta capa “matalàs” es pot confeccionar en diversos gruixos i graus de duresa.

Característiques:

– Altament elàstic.

– Absorció de cops i vibracions.

– Absorbeix sorolls.

– Bon aïllament del soroll per impacte.

– Elevat confort.

– Bona resistència al desgast.

– Bona resistència a l’impacte.

– Bones propietats de pontejo de fissures.

– Sense juntes.

Les propietats deformables d’aquests paviments permeten múltiples aplicacions:

Hospitals, escoles, llars d’infants, locals comercials, oficines, sales d’exposicions, gimnasos, paviments esportius, paviments confortables al trànsit de vianants …

En indústria ens permet fer rehabilitacions sobre paviments de llosetes (terratzo) que són susceptibles a moviments o que han de suportar per transmissió de maquinària vibracions importants.

Pavimento confortable o deportivo
mc deformable