Mitja Canya


La trobada entre el paviment i la paret pot ocasionar acumulació de brutícia i incompliment de la normativa sanitària. La solució a aquest problema és la col·locació d’un sòcol de mitja canya o sanitari que donat la seva forma corba elimina racons i facilita la neteja.

Es realitza mitjançant l’aplicació d’una massilla epoxídica dur-elàstica rematada en forma de punt rodó i posteriorment segellada amb resina.

Es recomana l’ús en totes aquelles instal·lacions en les que la neteja sigui fonamental com indústries alimentàries, cuines, cambres frigorífiques, hospitalari …

Media Caña
Media Caña
Media Caña