Sistema MC Microciments


És un revestiment compost per una base de cimentosa barrejada amb polímers, àrids i pigments de colors. És un paviment molt decoratiu, no recomanat per a indústria.

Característiques :

– Mínim gruix (1-3mm)

– Pel seu aspecte es pot ajustar a qualsevol projecte, podent-se combinar amb múltiples materials (fusta, metall …) per crear espais originals i moderns.

– Pot aplicar en sòls preexistents gràcies al seu mínim gruix (2 mm), de manera que en la seva col·locació no necessitarà retallar portes, treure runes o modificar graons i desnivells : amb el consegüent estalvi en costos i temps.

– Sistema impermeable.

– Recobriment sense juntes el que li confereix un aspecte diàfan a les superfícies.

Usos:

– Aplicable sobre tot tipus de suport (excepte parquet i tarima).

– Adequat tant per a obra nova com en rehabilitacions.

Sistema MC Microcementos
Sistema MC Microcementos
Sistema MC Microcementos