Procés de treball: 2a Fase, Preparació de suport


Aquesta és la primera acció que es realitzarà sobre el suport a tractar. És de vital importància que la seva execució sigui impecable ja que d’això dependrà la bona adherència del paviment i la seva durabilitat. S’ha de verificar que el suport quedi net, sense contaminacions i suficientment porós.

Cada paviment requerirà una preparació adequada a les condicions reals del suport i al sistema prescrit.

 

lijado

POLIMENT

Tractament mecànic mitjançant una màquina rotativa de poc pes amb disc de Carbur de silici que per abrasió ratlla el suport.

Agressió molt lleugera que incideix molt poc en el suport deixant una preparació molt precària.

SISTEMES RECOMANATS. Impregnacions i pintats.

SUPORTS RECOMANATS. Formigó i resines.

fresado

FRESATGE

Tractament mecànic que mitjançant un tambor replet de freses , amb cap de tungstè, repica en el suport ferint-lo i eliminant zones que estan poc adherides, deixant un suport amb molta porositat.

SISTEMES RECOMANAT. Tots excepte impregnacions i pintats.

SUPORTS RECOMANATS. A tot tipus excepte gres, alguns terratzos i Ceràmics fràgils.

granallado

GRANALLATGE

Tractament mecànic que mitjançant granalla metàl·lica realitza una buixardada a la superfície deixant la mateixa amb molta porositat i ferint poc el suport.

SISTEMES RECOMANAT. Tot tipus de sistemes excepte els d’alta retracció (per exemple metacrilats).

SUPORTS RECOMANATS. Tot tipus de suports.

diamantado

DIAMANTAT

Tractament mecànic mitjançant una màquina rotativa de pes considerable amb plats independents que porten [engranats | encastats] uns jocs de pastilles de diamant i que per fricció erosionen el suport.

És un tractament molt adequat per a suports en què no es recomana vibracions o impactes que puguin perjudicar-lo, com per exemple el terratzo, ja que un excès de vibració o impactes podria acabar desenganxant-lo del suport.

SISTEMES RECOMANAT. Tot tipus en general sempre que no utilitzem sistemes amb molta *retracció (exemple metacrilats).

SUPORTS RECOMANATS. Formigó, terratzo i gres.