Paviments Sintètics


A- Floor està present al mercat oferint una gamma de recobriments tant en l’àmbit industrial com decoratiu. Oferim dues grans línies:

Paviments de Resines:

Autonivellants, multicapes, pintures… (industrials, antipolvos, conductius, decoratius)

Paviments Cimentosos:

Recrescuts autonivellants, de morter, d’alta resistència mecànica, decoratius,…

Aquests sistemes estan mancats de juntes de manera que ofereixen una sensació de continuïtat i amplitud Faciliten la neteja. Milloren les prestacions del paviment existent tant a nivell químic com mecànic. En estar segellats són impermeables i antipols , de manera que les taques no penetren en el paviment. Són fabricats ” in situ “, totalment a mida sobre la mateixa superfície. Es caracteritzen pel seu baix gruix , facilitant que les estructures no es recarreguin de pes. Són segurs, ja que es pot ajustar la seva resistència al lliscament segons les necessitats.

A-Floor