Sistema MC INDUST COLOR


SISTEMA MC és un paviment continu, antilliscant i fàcil de netejar realitzat amb resines sintètiques 100% sòlids i àrids de granulometria controlada, amb el que s’aconsegueix el seu grau d’antilliscament. Es realitza per superposició de capes de resines i àrid, ideal per a rehabilitació de paviments que han perdut la seva prestació o necessiten unes característiques molt concretes.

Característiques:

– Excel·lent resistència mecànica, química, al ratllat] i al desgast.

– Impermeable, antipols i sanitari.

– És un sistema molt versàtil i es pot aplicar en quasi tot tipus de suports.

– Es pot realitzar amb diferents tipus de resina: epoxi, poliuretà, metacrilat, acrílica, etc. Així com amb resines 100% sòlids o en base aquosa.

Disposa de dos tipus d’acabat. Unicolor de color uniforme realitzat amb quars natural i acabat amb resina tenyida, donant-li un aspecte més industrial. Quars color es diferencia per realitzar-se amb quars tenyit i acabat transparent amb un aspecte més decoratiu. El seu acabat és brillant, però també es pot realitzar amb resines setinades o mats.

Dins del sistema MC també podem realitzar paviments amb característiques especials com:

Conductius o antiestàtics: eliminen la càrrega electrostàtica. Eviten la formació de pols i té bona resistència química. El seu ús és aconsellable en: sales netes, quiròfans i UCIS, laboratoris d’alta tecnologia, zones de manipulació o magatzematges de materials explosius, acoblament electrònic…

Metacrilats: Els paviments de Metacrilat són sistemes de revestiment de terra amb resines acríliques especialment modificades, peròxid i una barreja] granulomètrica de quarsos. Aquests paviments estan especialment indicats per a la rehabilitació de la indústria a causa del ràpid assecament del producte. Posseeixen gran resistència a variacions tèrmiques, ràpida instal·lació (assecament en dues hores), elevada resistència química i mecànica.

Especialment indicats per aplicar a baixes temperatures (cambres de congelació).

mc-indust-1
mc-indust-2
mc-indust-3